Kancelaria Cieplik Logo

O nas

1

2

3

Kancelaria Podatkowa Cieplik działa na terenie całego kraju, obsługując równocześnie firmy zagraniczne. Firma oferuje usługi księgowe, kadrowe, doradztwa podatkowego, szkolenia i obsługę BHP zarówno dla spółek prawa handlowego, spółek osobowych w tym komandytowych, jawnych, cywilnych a także indywidualnych działalności gospodarczych. Prowadzimy księgi rachunkowe (pełna księgowość), podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje przychodów dla podatników rozliczających się na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Dokonujemy rozliczeń podatkowych osób osiągających dochody z tytułu najmu, dzierżawy oraz wykonywania wolnych zawodów. W ofercie posiadamy sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT a także rozliczenie przed urzędami skarbowymi dochodów z zagranicy oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości (domy, mieszkania, grunty). Pomagamy w zakresie zawiłej procedury rozliczania spadków przed urzędami skarbowymi wypełniając zeznania podatkowe SD-Z2 , SD­3 a także przygotowując właściwą i poprawną dokumentację .

Biuro pracuje na profesjonalnych programach księgowych. Posiadamy możliwości techniczne zdalnej pracy na serwerach klienta. Współpracujemy z Kancelarią Radcy Prawnego oraz Kancelarią Adwokacką, jak również podmiotami Doradztwa Gospodarczego zajmującymi się pozyskiwaniem Funduszy Unijnych. Rozliczeń podatkowych dokonujemy również drogą elektroniczną na podstawie korespondencji e­mail , w szczególności dla osób przebywających za granicą kraju, osób niepełnosprawnych lub znajdujących się w znacznej odległości od siedziby Kancelarii.

Kancelaria zatrudnia księgowe oraz kadrowe posiadające wieloletnie doświadczenie w spółkach akcyjnych oraz w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, a także małych i mikroprzedsiębiorstwach. Pracownicy Kancelarii posiadają wykształcenie w zakresie rachunkowości bądź ekonomii oraz doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu Firm.

Nasze usługi są atrakcyjne finansowo, a przede wszystkim tańsze niż rzesza pracowników etatowych. Nie ponoszą Państwo kosztów osobowych (ZUS, urlopy, świadczenia socjalne, zwolnienia, urlopy macierzyńskie itp.), kosztów wyposażenia stanowisk pracy, kosztów wynikających z niskiej wydajności.

Jolanta Cieplik ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studia Podyplomowe z zakresu rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada tytuł Doradcy Podatkowego wpisanego na listę w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych pod numerem 11127. Uzyskała Certyfikat Księgowy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 2335/2008, wydany przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Legitymuje się piętnastoletnim stażem pracy w organach podatkowych.

Doradca Podatkowy mgr Jolanta Cieplik korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia udziela porad w zakresie spraw podatkowych, karno-­skarbowych, spadków i darowizn, optymalizacji obciążeń podatkowych, wdraża procedury w zakresie redukcji zadłużenia, wykorzystania ulgi za złe długi oraz odpisu nieściągalnych wierzytelności, reprezentowania klienta przed organami podatkowymi min. w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i skarbowych.

Specjalista Antoni Cieplik posiada tytuł inżyniera Akademii Górniczo-­Hutniczej w Krakowie na Wydziale Ochrony Środowiska oraz ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Posiada aktualne szkolenia inspektorów BHP ,wymagane przepisami prawa. Posiada dwudziestoletni staż pracy w zawodzie.

Klientom oferujemy pełną obsługę w zakresie BHP, w tym szeroki zakres szkoleń, które prowadzi Specjalista Antoni Cieplik, legitymujący się wieloletnim doświadczeniem oraz wymaganymi kwalifikacjami w tej dziedzinie. Oprócz szkoleń a także nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach Specjalista BHP służy pomocą w realizacji nakazów i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zainteresowanym usługami naszej Kancelarii oferujemy pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej oraz w pozyskiwaniu środków na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym atrakcyjnych kredytów bankowych. Kancelaria Podatkowa objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Customizable writing essays that might accomplish our your preferences. Our company is here for you. We compose original essays of large-top notch that meet up your entire regulations write my essay