Kancelaria Cieplik Logo

O nas

1

2

3

Kancelaria Podatkowa Cieplik działa na terenie całego kraju, obsługując równocześnie firmy zagraniczne. Firma oferuje usługi księgowe, kadrowe, doradztwa podatkowego, szkolenia i obsługę BHP zarówno dla spółek prawa handlowego, spółek osobowych w tym komandytowych, jawnych, cywilnych a także indywidualnych działalności gospodarczych. Prowadzimy księgi rachunkowe (pełna księgowość), podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje przychodów dla podatników rozliczających się na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Dokonujemy rozliczeń podatkowych osób osiągających dochody z tytułu najmu, dzierżawy oraz wykonywania wolnych zawodów. W ofercie posiadamy sporządzanie rocznych zeznań podatkowych PIT a także rozliczenie przed urzędami skarbowymi dochodów z zagranicy oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości (domy, mieszkania, grunty). Pomagamy w zakresie zawiłej procedury rozliczania spadków przed urzędami skarbowymi wypełniając zeznania podatkowe SD-Z2 , SD­3 a także przygotowując właściwą i poprawną dokumentację .

Biuro pracuje na profesjonalnych programach księgowych. Posiadamy możliwości techniczne zdalnej pracy na serwerach klienta. Współpracujemy z Kancelarią Radcy Prawnego oraz Kancelarią Adwokacką, jak również podmiotami Doradztwa Gospodarczego zajmującymi się pozyskiwaniem Funduszy Unijnych. Rozliczeń podatkowych dokonujemy również drogą elektroniczną na podstawie korespondencji e­mail , w szczególności dla osób przebywających za granicą kraju, osób niepełnosprawnych lub znajdujących się w znacznej odległości od siedziby Kancelarii.

Kancelaria zatrudnia księgowe oraz kadrowe posiadające wieloletnie doświadczenie w spółkach akcyjnych oraz w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, a także małych i mikroprzedsiębiorstwach. Pracownicy Kancelarii posiadają wykształcenie w zakresie rachunkowości bądź ekonomii oraz doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu Firm.

Nasze usługi są atrakcyjne finansowo, a przede wszystkim tańsze niż rzesza pracowników etatowych. Nie ponoszą Państwo kosztów osobowych (ZUS, urlopy, świadczenia socjalne, zwolnienia, urlopy macierzyńskie itp.), kosztów wyposażenia stanowisk pracy, kosztów wynikających z niskiej wydajności.

Jolanta Cieplik ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Studia Podyplomowe z zakresu rachunkowości na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Posiada tytuł Doradcy Podatkowego wpisanego na listę w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych pod numerem 11127. Uzyskała Certyfikat Księgowy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych o numerze 2335/2008, wydany przez Ministra Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. Legitymuje się piętnastoletnim stażem pracy w organach podatkowych.

Doradca Podatkowy mgr Jolanta Cieplik korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia udziela porad w zakresie spraw podatkowych, karno-­skarbowych, spadków i darowizn, optymalizacji obciążeń podatkowych, wdraża procedury w zakresie redukcji zadłużenia, wykorzystania ulgi za złe długi oraz odpisu nieściągalnych wierzytelności, reprezentowania klienta przed organami podatkowymi min. w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i skarbowych.

Specjalista Antoni Cieplik posiada tytuł inżyniera Akademii Górniczo-­Hutniczej w Krakowie na Wydziale Ochrony Środowiska oraz ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Posiada aktualne szkolenia inspektorów BHP ,wymagane przepisami prawa. Posiada dwudziestoletni staż pracy w zawodzie.

Klientom oferujemy pełną obsługę w zakresie BHP, w tym szeroki zakres szkoleń, które prowadzi Specjalista Antoni Cieplik, legitymujący się wieloletnim doświadczeniem oraz wymaganymi kwalifikacjami w tej dziedzinie. Oprócz szkoleń a także nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach Specjalista BHP służy pomocą w realizacji nakazów i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zainteresowanym usługami naszej Kancelarii oferujemy pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej oraz w pozyskiwaniu środków na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym atrakcyjnych kredytów bankowych. Kancelaria Podatkowa objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.