Kancelaria

Doradca Podatkowy mgr Jolanta Cieplik

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studia podyplomowe o kierunku rachunkowości podatkowej na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

W latach 1993-2006 pracowała w Urzędzie Skarbowym w Chrzanowie, w którym kolejno pełniła funkcję kierownika referatu podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, kierownika Działu Kontroli Podatkowej, z-cy Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Począwszy od 2008 roku prowadzi własną Kancelarię Podatkową.

Stale doskonali swoje umiejętności i poszerza wiedzę poprzez udział w szkoleniach i warsztatach podatkowych.

Posiada wszelkie uprawnienia do obsługi księgowej firm i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą a także doradztwa podatkowego, w tym: 
Certyfikat Ministerstwa Finansów nr 23350/2008 uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Posiada tytuł Doradcy Podatkowego, jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, wpisanym pod numerem 11127.