Usługi BHP

Pełna obsługa w zakresie BHP, w tym szeroki zakres szkoleń, które prowadzi Specjalista Antoni Cieplik, legitymujący się wieloletnim doświadczeniem oraz wymaganymi kwalifikacjami w tej dziedzinie. Oprócz szkoleń a także nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach Specjalista BHP służy pomocą w realizacji nakazów i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W skład usług BHP wchodzi:

  • nadzór nad sprawami BHP,
  • doradztwo oraz prowadzenie audytów w zakresie przepisów BHP,
  • wykonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
  • ustalenie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy,
  • sporządzanie pełnej dokumentacji powypadkowej,
  • szkolenie pracowników w zakresie BHP,
  • prowadzenie dokumentacji BHP w firmie,
  • pomoc w realizacji nakazów i wystąpień Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej,