Doradztwo Podatkowe

Profesjonalne i rzeczowe usługi związane z doradztwem podatkowym oraz około biznesowym. Doradca Podatkowy Jolanta Cieplik korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia udziela porad w zakresie spraw podatkowych, karno-­skarbowych, spadków i darowizn, optymalizacji obciążeń podatkowych, wdraża procedury w zakresie redukcji zadłużenia, wykorzystania ulgi za złe długi oraz odpisu nieściągalnych wierzytelności, reprezentowania klienta przed organami podatkowymi min. w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowych i skarbowych.

W skład usług doradztwa podatkowego wchodzi

 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych (rozliczenia PIT),
 • w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz osób fizycznych,
 • w zakresie podatku od towarów i usług (VAT oraz innych podatków),
 • roczne rozliczenie dochodów z za granicy,
 • pomoc i reprezentacja przy kontroli podatkowej i skarbowej,
 • sporządzanie odwołań od decyzji podatkowych,
 • sporządzanie wniosków o interpretacje do Ministra Finansów,
 • pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania,
 • sporządzanie pism procesowych i wystąpień do organów podatkowych,
 • rozliczanie spadków i darowizn przed Urzędami Skarbowymi,
 • pomoc w postępowaniach dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów,
 • pomoc przy postępowaniach karnych-skarbowych,
 • optymalizacja obciążeń (kosztów) podatkowych,
 • prowadzenie procedury ulgi za złe długi oraz nieściągalnych wierzytelności,
 • redukcja zadłużenia
 • pomoc w pozyskiwaniu kredytów bankowych